Thursday, September 20, 2007

An american in Moscow


Jeff
och Sissi Hahne Hilgers är i stan. Jeff är amerikan. Detta betyder att han är paranoid. Det betyder också att han tycker att "the Russians should need som help from marketing directors" (när Lenins tomb stängde 5 minuter innan utsatt tid).


Följande skrämmer en amerikan i Moskva:

- Att någon ska ta passet från Jeff.

- Man får inte prata engelska när man går förbi en polis.

- Man får inte prata svenska när man går förbi en polis.

- Man får helst inte prata alls när man går förbi en polis.

- Vattnet, luften.

- Cigarettrök på restauranger "is hurting his eyes".

- "Nuclear meltdown".


No comments: