Wednesday, May 21, 2008

Saker som aldrig skulle hända i Ryssland I

Syrran jobbar på Justitiedepartementet. Där har de utsett en "stegräknartävling". Alla anställda har sponsrats med varsin stegräknare och sen jämförs antal steg som de anställda har promenerat per dag eller hur det nu går till. Må bäste justitiedepartementanställd vinna!

No comments: