Friday, March 14, 2008

Många bilar = propki, propki = kärlek


Svenskar
tillbringar sin fritid med att sjunga i kör eller med ett aktivt föreningsliv. Moskvabor tillbringar tiden före och efter jobbet i "propki", trafikstockning.

Svenskar möter ofta kärleken under ABF-kurs i drejning, så var tror du att ryssar möter sin? I propki, såklart! Tidigare gällde metron, men i takt med ökad levnadsstandard skaffar folk bilar. Många bilar = propki, propki = kärlek.

Idag kom en av Jonas kollegor till jobbet "glad som en speleman" och Jonas, som den chef han är, frågade om hon hade träffat en kille.

- Jaa! svarar hon.

- Hur gick det till, du var ju singel när vi lämnade kontoret i går?

- Jag träffade honom i propki, berättade hon då.

Så här gör du för att träffa kärleken i propki:
Man tittar på varandra. Man tittar bort. Man upprepar tittandet ett antal gånger. Efter ett tag vevas fönster ner och man börjar prata och telefonnummer byts. Tydligen har vissa killar effektiviserat proceduren och har färdiga lappar med ”Ring mig” och sitt mobilnummer.

Och Jonas kollega? Hon kan vara en av de som träffat kärleken. I dag gav hon sitt telefonnummer till tre potentiella pojkvänner - genom bilrutan. Och det gäller ju att passa på, snart kanske även Moskva inför trängselskatter - och därmed försvinner en uppenbarligen effektiv mötesplattform

1 comment:

Multifuncional said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Impressora e Multifuncional, I hope you enjoy. The address is http://impressora-multifuncional.blogspot.com. A hug.