Friday, January 30, 2009

"Får det lov att vara en kaffekask?"

Dryckeskulturen under dagtid på svenska företag och ryska skiljer sig som bekant något åt och Jonas har haft en del diskussioner med sina kollegor om huruvida det är okej att hutta vodka innan lunch eller inte.

Senaste skypediskussionen i ärendet:

[12:56:44] NN NN skriver: Jonas, sorry for such a question.... but would it be acceptable to put some cognac into coffe?

[12:57:24] Jonas Nordlander skriver: ?? That is a very funny question - why would you do that?

[12:58:20] NN NN skriver: I really like the taste )

[12:58:41] Jonas Nordlander skriver: Then my answer is no, no drinking at work

[12:58:47] NN NN skriver: ok

No comments: