Thursday, April 17, 2008

Att skaka hand eller inte

I Ryssland skakar alla män hand med varandra när de kommer till jobbet och när de går från jobbet. Magnus, ny i Ryssland, frågade i går om jag känner mig utanför eftersom ingen skakar hand med mig.

- Nej, sa jag, jag har axelproblem pga en nerv som är i kläm (alltid är det nåt), så det gör inget.

Men när min favorit, Java-Jesus, gick hem sträckte jag fram handen för att - skaka just handen, varpå han säger: "Kina, why do you want to be a man? I think women go to far in this equal thing".

No comments: