Friday, December 5, 2008

Blonde, brunette, tall or short?

När en av de nyanställda (svenska) killarna på Jonas företag gick till företagets HR-chef för att diskutera rekrytering av en personlig assistent, var den första frågan som ställdes:
"How do you want her to look like?"

2 comments:

Anonymous said...

Hello.
What do you think about a man who in prison at this moment?
Hi...

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.