Monday, June 15, 2009

Moskva gör verkligen sitt bästa för att locka turister

Det är ju trevligt att Moskva anstränger sig för att upplevas välkomnade mot turister. Det känns så tryggt att veta att Röda Torget är öppet cirka 50 procent av året och att man riskerar att mötas av en metalldetektor för att ta sig in på torget.

No comments: