Friday, March 6, 2009

H&M har öppnat!

Ä.N.T.L.I.G.E.N

Så har det då äntligen skett: H&M har öppnat i Moskva, i den nyöppnade gallerian Metropolis.

Metro Voikovskay - Leningrdskoe freeway 16.

No comments: