Wednesday, March 25, 2009

Katya? Vodka?

Nu ni! Nu har det börjat röra på sig! Eftersom det fortfarande snöar för mycket för att åka heli aktiverar vi oss på annnat sätt. I går genom att sätta på hudar på skidorna och traska uppför. Grymt, såklart, det är ju mycket snö (och det är fantastiskt, fantastiskt vackert här).

När vi kom tillbaka till hotellet tog några av de ryska machomännen sig ett järn, dvs delade på en liter vodka. Jag går förbi. De säger: Katja? Vodka? Jag säger, förvånad, smickrad och stressad: Da. Jag dricker tyst min vodka med de ryska männen och egentligen är jag mest stolt.

No comments: