Saturday, June 16, 2007

Noterat från gymet

1. Alla har på mitt gym har en personlig tränare.
2. Tjejerna tränar bara två kroppsdelar: rumpan och innanlåren

No comments: